Lessons Archive

Deel 2: de vragen

Deze cursus is een soort wedstrijd in drie helften. Het praktijkgedeelte van het mini-metamodel hebben we al gedaan. We gaan nu door naar de tweede helft; het praktijkgedeelte van de…
Continue Reading 1

Alles-of-niets

We gaan nu verder met alles-of-niets. Dit is een van de gemakkelijkste metamodelpatronen en tegelijkertijd een van de krachtigste. Bij alles-of-niets geeft de spreker een grens van zijn wereldmodel aan…
Continue Reading 3

Nominalisatie

Het metamodelpatroon dat we nu onder de loep gaan nemen is nominalisatie. Een synoniem voor nominalisatie is substantivering, wat eigenlijk duidelijker uitdrukt waar het hier om gaat: van en proces…
Continue Reading 3

Weglating

Je bent klaar met het mini-metamodel. De vier vragen van het mini-metamodel komen terug in de rest van het metamodel: het mini-metamodel is een onderdeel van het complete metamodel. We…
Continue Reading 2

Powered by WordPress. Designed by WooThemes