Lessons Archive

Het Mini-Metamodel

In een eerdere les zagen we dat er twee versies van het metamodel zijn: het mini-metamodel en het volledige metamodel. We beginnen met het mini-metamodel, omdat dat het gemakkelijkst te…
Continue Reading 5

Het wereldmodel

In gedachten creëren we een model van de wereld, een wereldbeeld. Dat wereldbeeld is gebaseerd op zintuiglijke ervaringen (wat we zien, horen en voelen). En het bestaat uit generalisaties (veralgemeniseringen…
Continue Reading 5

Powered by WordPress. Designed by WooThemes