Het wereldmodel

You must first complete Het metamodel, wat is het? before viewing this Lesson
Please purchase the course before starting the lesson.

Deze les gaat over het wereldmodel. Op basis van onze zintuiglijke indrukken bouwen we een wereldmodel op. Vervolgens bepaalt dat wereldmodel weer wat we wel een niet waarnemen.

Back to: NLP MetaModel — Sterker met taal > Het wereldmodel: Theorie

Powered by WordPress. Designed by WooThemes