Hoe wij ons wereldmodel opbouwen

You must first complete Het wereldmodel before viewing this Lesson
Please purchase the course before starting the lesson.

Deze les gaat over hoe we ons wereldmodel opbouwen en in stand houden. We bespreken de universele modelleringsprincipes: generalisatie, deletie en vervorming. En we kijken naar de filosofie van Alfred Korzybski, uit de jaren 30 van de vorige eeuw, die toen al een neuro-linguistisch model formuleerde.

Back to: NLP MetaModel — Sterker met taal > Het wereldmodel: Theorie

Powered by WordPress. Designed by WooThemes