Deel drie

In deze module behandelen we het derde en laatste deel van het metamodel. Hier gaat het om oorzaak-gevolg uitspraken, 'gedachtenlezen' en 'eeuwige waarheden'. Drie patronen die een psychologische basis hebben, in plaats van een formele, taalkundige basis.

Back to: NLP MetaModel — Sterker met taal

Powered by WordPress. Designed by WooThemes